Vårsäsongen är slut Vi ses igen i september
HA DET SÅ BRA UNDER
SOMMAREN!
BILJETTPRISER

MEDLEMSKORT:  xxx kr för alla x kvällsfilmerna
+ varje dagfilm för xxx kr
+ 10% rabatt på mat och dryck på Joan's de måndagar vi visar kvällsfilmer mot uppvisning av Bio Kontrasts medlemskort.

LÖSBILJETTER:   xxx kr

Betala kontant vid föreställningen
eller en dag i förväg med swish 123 527 71 81 eller bankgiro 708-2399

Aktuella styrelsen:
Ordförande -  Uzi Geffenblad     animation@zigzag.se

Sekreterare -  Ullabritt Ashby     ullabritt@ashby.se
Kassör -      Robin Ashby        robin@ashby.se
Ledamöter -    Karin Bonnevier    kbonnevier4@gmail.com  
        Chaitanya Saksberg       chaitanya.mysterieskolan@gmail.com