Verksamheten vilar tills vidare Vi väntar på klart besked från IOGT-NTO om biografen ska öppnas och, i så fall, när.

 Föreningens vara eller
icke vara

Under pandemin har Bio Kontrast inte bedrivit någon verksamhet. På årsmötet 2020 utsågs ingen styrelsen. Några f d styrelsemedlemmar bildade en interimsstyrelse som tillsammans med Valberedningen skulle förvalta föreningens tillgångar och förbereda verksamhetens eventuella omstart.

Den gamla styrelsen är inte beredd att fortsätta under samma villkor som rådde förra hösten. Det behövs flera nya aktiva styrelsemedlemmar för att rädda föreningen. Vänligen meddela om du själv är beredd att ingå i styrelsen eller känna till någon som är det. Alternativet är att lägga ned Bio Kontrast.

Interimsstyrelsen vill få synpunkter om behovet av en förening som ordnar kvalitetsfilmer på biografen i Vingåker; alla är välkomna att lämna synpunkter. Senast den 31 oktober vill vi veta vad du tycker om en framtid för Bio Kontrast. Sen granskar vi responsen och kallar till ett årsmöte för att bestämma om föreningen ska fortsätta eller ej.

Svara på föreningens FB sida biokontrastvingaker  
eller gå in på vår webbsida och skicka ett mejl till någon medlem av Valberedningen eller Interimsstyrelsen (Chaitanya Saksberg eller Robin Ashby).

Alternativt kan du ringa Robin Ashby – 076 96 56 484.

Att beakta: föreningen har bra ekonomi och IOGT-NTO hoppas komma i gång med sina vanliga biovisningarna i november.

INTERIMSSTYRELSEN

Chaitanya Saksberg         chaitanya.mysterieskolan@gmail.com
   Annika Widenstedt    
anikaw6@hotmail.com

 Robin Ashby

robin@ashby.se

Rebecca Persson

rebecca_persson@live.se

VALBEREDNINGEN

Lotta Pettersen  lottapettersen@gmail.com

Karina Veinhede  veinhede@gmail.com